Giới thiệu Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Công ty Nhiệt điện Mông Dương, thuộc Tổng Công ty Phát điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam là nhà máy nhiệt điện hiện đại bậc nhất toàn quốc (tổng mức đầu tư 37.300 tỷ đồng, công suất 1.080MW, sản lượng điện trung bình 6,5 tỷ kWh/năm), được thiết kế và sử dụng công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo môi trường.

Công ty Nhiệt điện Mông Dương đang quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương công suất 1080 MW, cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 6 tỷ kWh/năm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước phát triển công nghiệp.

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương không ngừng được nâng cấp và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất điện, đồng thời áp dụng có hiệu quả hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 để quản lý, vận hành Nhà máy và giải pháp đảm bảo an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: 2013.