Bản tin EVN số 19 năm 2021

Thứ ba, 18/5/2021 | 16:37 GMT+7
gồm các nội dung chính: - Ban Thường vụ Đảng ủy Tập Đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm việc với Ban Thường vụ công Đoàn Điện lực Việt Nam. - Sẵn Sàng Đảm Bảo Điện phục vụ Bầu cử Đại Biểu Quốc hội khóa Xv và Đại Biểu hội Đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Trên Toàn Quốc - Sản lượng Điện Thương phẩm Toàn Quốc 4 tháng đầu năm 2021 tăng 6,7% So với cùng kỳ năm trước - EVN ủng hộ 1,5 tỷ đồng cho các Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 Cùng một số nội dung khác.

EVN