Bản tin EVN số 20 năm 2021

Thứ ba, 25/5/2021 | 17:03 GMT+7
gồm các nội dung chính: - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện trong ngày bầu cử - Ban hành kế hoạch đào tạo chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số trong EVN - Ban hành Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2022 trong EVN - EVN ban hành kế hoạch tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 cho CBCNV Cùng một số nội dung khác.

EVN