TCBC - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02/2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2019

Thứ sáu, 15/3/2019 | 15:23 GMT+7

I. Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD tháng 2 năm 2019

1. Công tác sản xuất - kinh doanh

Sản lượng điện thực hiện tháng 02 năm 2019 của EVNGENCO 3 là 2,119 tỷ kWh, lũy kế 02 tháng đầu năm 2019 đạt 14,75% kế hoạch năm 2019.

Trong 02 tháng đầu năm 2019, các NMNĐ Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1vận hành ổn định; trong đó nhiệt điện khí huy động khoảng 40 triệu kWh/ngày (lưu lượng khí cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất), nhiệt điện than được huy động cao. Các Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp được huy động thấp hơn cùng kỳ năm 2018 do lưu lượng nước về và mực nước hồ thấp hơn cùng kỳ.

Hoàn thành công tác sửa chữa lớn: trung tu H1 - Nhà máy Thủy điện Sêrêpốk 3 từ ngày 22 - 28/02/2019 và trung tu GT42 - Nhà máy điện Phú Mỹ 4 từ ngày 12/02/2019 đến 02/3/2019, vượt kế hoạch 2 ngày, sớm đưa vào vận hành phát điện để góp phần đảm bảo cung ứng điện trong 6 tháng mùa khô năm 2019.

2. Công tác đầu tư xây dựng

Trong tháng 02 năm 2019, Tổng Công ty tiếp tục thực hiện các Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 MR và Thủy điện Thượng Kon Tum. Tổng tiến độ Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 MR đạt khoảng 95,45%, Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum thi công theo kế hoạch.

Trong công tác nghiên cứu đầu tư các dự án nguồn điện mới, Tổng Công ty tiếp tục phối hợp Viện Năng Lượng để báo cáo giải trình bổ sung TTĐL Long Sơn vào Quy hoạch điện lực Quốc gia. Tổng Công ty cũng đang triển khai thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Điện mặt trời Vĩnh Tân 2, phấn đấu đưa vào vận hành trong tháng 06/2019.

3. Công tác môi trường

Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện tiếp tục được đảm bảo, kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Các NMNĐ tiếp tục duy trì mở cửa đón tiếp chính quyền, người dân đến tham quan, giám sát công tác vận hành sản xuất điện và quản lý môi trường. Kể từ khi mở cửa, các NMNĐ đã đón tiếp 93 đoàn, trong đó NMNĐ Vĩnh Tân 2 có 79 đoàn, NMNĐ Mông Dương 1 là 14 đoàn.
Công tác quản lý tro, xỉ tiếp tục được kiểm soát tốt. Ngoài những giải pháp về tiêu thụ tro xỉ hiện tại, các nhà máy nhiệt điện than khẩn trương tìm kiếm các đối tác có nhu cầu sử dụng, tiêu thụ tro, xỉ phát sinh để giảm áp lực lưu trữ của bãi xỉ và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường về lâu dài. Tổng Công ty cũng đã phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các NMNĐ than theo quy định.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng 3 năm 2019

Dự kiến sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty trong tháng 3 năm 2019 của Tổng Công ty dự kiến 3,39 tỷ kWh, trong đó các NMNĐ huy động theo nhu cầu của hệ thống điện, các NMTĐ khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về và đảm bảo yêu cầu cấp nước cho hạ du theo quy trình vận hành liên hồ chứa. Thực hiện sửa chữa lớn các tổ máy đảm bảo chất lượng, tiến độ kế hoạch được duyệt đảm bảo các tổ máy vận hành phát điện cao điểm 6 tháng mùa khô năm 2019.

Trước tình hình nhiên liệu khí cung cấp thấp hơn nhu cầu nhà máy, yêu cầu về lượng than tồn kho, mực nước tại các hồ thủy điện thấp hơn so với cùng kỳ năm, Tổng Công ty thực hiện song song nhiều giải pháp để đảm bảo nhiên liệu phục vụ cấp điện mùa khô năm 2019. Theo đó, ngoài than nội địa, Tổng Công ty triển khai nhập khẩu than (gồm than Sub-bitum và than Anthracite) để đảm bảo đủ nguồn than cho phát điện trong năm 2019. 

Tổng Công ty tiếp tục chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tập trung đôn đốc, tạo điều kiện và tìm kiếm thêm các đơn vị tiêu thụ tro xỉ của các NMNĐ than; thực hiện các hạng mục theo kế hoạch trong công tác đầu tư xây dựng, thúc đẩy thủ tục đầu tư các dự án nguồn điện mới, đặc biệt là Dự án TTĐL Long Sơn và Dự án Điện mặt trời Vĩnh Tân 2, Ninh Phước 7.


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tổng Công ty Phát điện 3
Địa chỉ: 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3636 7449 Fax: (84-28) 3636 7450

Thong bao thi tuyen dung.pdf
EVNGENCO3