TCBC: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2022

Thứ sáu, 11/3/2022 | 14:31 GMT+7

I. Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD tháng 02/2022
1. Công tác sản xuất - kinh doanh
     Trong tháng, các nhà máy điện của EVNGENCO3 đã đáp ứng tốt huy động của Điều độ Quốc gia, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục. Sản lượng điện thực hiện tháng 02/2022 của EVNGENCO3 là 2,102 tỷ kWh, đạt 117,36% kế hoạch. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2022 là 4,530 tỷ kWh, đạt 15,16% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng điện các nhà máy của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và điện mặt trời đạt hoặc vượt kế hoạch; các nhà máy nhiệt điện than được huy động thấp do các nhà máy thủy điện miền Bắc được ưu tiên huy động để phục vụ đổ ải vụ mùa Đông Xuân và nhu cầu phụ tải của miền Bắc giảm do không khí lạnh kéo dài...
     CBCNV và người lao động Tổng Công ty tiếp tục tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tùy theo tình hình tại địa phương, đảm bảo tối đa cho vận hành sản xuất.
     Trong công tác thị trường điện, EVNGENCO3 tiếp tục tham gia và tuân thủ đúng các quy định hiện hành, có hiệu quả, lập phương án chào giá có hiệu quả, phù hợp với tình hình thị trường điện.

2. Công tác đầu tư xây dựng
Tổng Công ty tiếp tục triển khai chuẩn bị thủ tục đầu tư; nghiên cứu hợp tác, đánh giá hiệu quả các dự án nguồn điện mới. Với Dự án TTĐL Long Sơn, Tổng Công ty phối hợp với các đối tác trong Tổ hợp triển khai các bước tiếp theo để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư.

3. Công tác môi trường
     Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy điện tiếp tục được đảm bảo và kiểm soát tốt, kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Toàn bộ các thông số từ hệ thống quan trắc môi trường online tại các Nhà máy Nhiệt điện: Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình được truyền trực tiếp về Sở TN&MT địa phương và các bảng thông tin điện tử ngay trước cổng nhà máy luôn đảm bảo liên tục, xuyên suốt, ổn định.
     Công tác quản lý tro, xỉ tiếp tục được kiểm soát tốt. Các Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình đã tiêu thụ 100% khối lượng tro xỉ phát sinh hằng ngày.
     Các nhà máy thủy điện thực hiện theo dõi, điều tiết nước hạ du các hồ chứa tại Thượng Kon Tum, Srêpốk, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah đảm bảo an toàn.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng 03/2022
     Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, EVNGENCO3 cần thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, phấn đấu đạt sản lượng điện theo kế hoạch tháng 03/2022 là 3,181 tỷ kWh và đảm bảo khả dụng các tổ máy ở mức cao nhất. Các Nhà máy điện Phú Mỹ đảm bảo đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống, trong khi nhà máy Nhiệt điện than sẵn sàng phát theo nhu cầu của hệ thống điện, các nhà máy thủy điện khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về và đảm bảo cấp nước cho vùng hạ du.
     Tổng Công ty tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch; tiếp tục duy trì ổn định công tác bảo vệ môi trường khu vực sản xuất và bãi xỉ; tích cực triển khai các hoạt động theo chủ đề năm 2022, công tác chuyển đổi số và triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
Địa chỉ: Số 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 3636 7449                                     Fax: (84-28) 3636 7450      

GENCO3