TCBC: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 6 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 7/2022

Thứ bảy, 9/7/2022 | 13:59 GMT+7

I. Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD tháng 6/2022

1. Công tác sản xuất - kinh doanh 

     Sản lượng điện thực hiện tháng 6/2022 của EVNGENCO3 là 2,603 tỷ kWh, đạt 82,77% kế hoạch tháng, lũy kế 6 tháng là 15,831 tỷ kWh, đạt 49,70% kế hoạch năm. Các nhà máy điện của EVNGENCO3 đã đáp ứng tốt huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, hiệu quả.

     Trong tháng 6/2022 cũng như 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện của EVNGENCO3 không được huy động cao theo khả dụng do tình hình thủy văn cả nước thuận lợi nên EVN ưu tiên vận hành tối ưu thủy điện theo nguồn nước về, nhu cầu phụ tải hệ thống điện thấp hơn kế hoạch và huy động cao nguồn năng lượng tái tạo nên các nhà máy nhiệt điện thấp hơn dự kiến. 

Trong công tác thị trường điện, Tổng Công ty tiếp tục tham gia và tuân thủ đúng các quy định hiện hành, có hiệu quả, lập phương án chào giá phù hợp với tình hình thị trường điện.

2. Công tác đầu tư xây dựng

     Tổng Công ty vẫn tiếp tục triển khai chuẩn bị thủ tục đầu tư; nghiên cứu hợp tác, đánh giá hiệu quả các dự án nguồn điện mới (điện gió, thủy điện). Với Dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn, Tổng Công ty phối hợp với các đối tác trong Tổ hợp đang triển khai các bước tiếp theo để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư..

3. Công tác môi trường

     Công tác bảo vệ môi trường, quản lý tro, xỉ tại các nhà máy điện tiếp tục được đảm bảo và kiểm soát tốt. Lượng tro xỉ phát sinh của các Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình hầu như đã được tiêu thụ toàn bộ.

Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Toàn bộ các thông số từ hệ thống quan trắc môi trường online tại các Nhà máy Nhiệt điện: Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình được truyền trực tiếp về Sở TN&MT địa phương và các bảng thông tin điện tử ngay trước cổng nhà máy luôn đảm bảo liên tục, xuyên suốt, ổn định. 

     Các nhà máy thủy điện thực hiện theo dõi, điều tiết nước hạ du các hồ chứa tại Thượng Kon Tum, Srêpốk, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, đảm bảo an toàn. Triển khai kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, an toàn hồ đập tại các nhà máy thủy điện, đảm bảo an toàn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2022.

4. Công tác quản trị

     Ngày 14/6/2022, Tổng Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông EVNGENCO3 đã thống nhất các báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng - Tài chính năm 2021; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Đầu tư xây dựng, Tài chính năm 2022; Báo cáo Tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 và phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty và một số nội dung quan trọng khác. Với tổng doanh thu là 37.072 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế là 3.022 tỷ đồng, đạt 230,37% kế hoạch năm, Đại hội thống nhất mức chia cổ tức là 13%, bằng tiền. Theo đó, EVNGENCO3 dự kiến sẽ chi khoảng 1.460 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho hơn 1,1 tỷ cổ phiếu lưu hành.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng 7/2022

     Trong tháng 7/2022, sản lượng điện theo kế hoạch của EVNGENCO3 dự kiến là 3.191 triệu kWh và đảm bảo khả dụng các tổ máy ở mức cao nhất. Các Nhà máy điện Phú Mỹ đảm bảo đáp ứng kế hoạch huy động của hệ thống do lượng khí cấp đảm bảo theo nhu cầu, nhà máy Nhiệt điện than sẵn sàng khả dụng và nhiên liệu phát cao theo nhu cầu của hệ thống điện, các nhà máy thủy điện khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về và đảm bảo tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa mưa lũ.

     Tổng Công ty cũng tiếp tục thực hiện các dự án/công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch; tiếp tục duy trì ổn định công tác bảo vệ môi trường khu vực sản xuất và bãi xỉ; đảm bảo vận hành an toàn các nhà máy trong mùa mưa bão; tích cực triển khai các hoạt động theo chủ đề năm 2022 và triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, tiếp tục thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số, số hóa công tác quản lý kỹ thuật và công tác vận hành sửa chữa các nhà máy điện hoàn thành các mục tiêu năm 2022.

     EVNGENCO3 dự kiến tổ chức Hội nghị Người lao động Tổng Công ty năm 2022 vào trung tuần tháng 7.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Địa chỉ: Số 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3636 7449 Fax: (84-28) 3636 7450

GENCO3