TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THÁNG 9/2022

Thứ bảy, 17/9/2022 | 16:54 GMT+7

I. Tình hình hoạt động SXKD & ĐTXD tháng 8/2022

1. Công tác sản xuất - kinh doanh

     Sản lượng điện thực hiện tháng 8/2022 của EVNGENCO3 là 2,690 tỷ kWh, đạt 116,89% kế hoạch tháng, lũy kế 8 tháng đầu năm 2022 là 21,171 tỷ kWh, đạt 66,47% kế hoạch năm. Trong tháng, các nhà máy điện của EVNGENCO3 đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, hiệu quả, đáp ứng tốt huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. 

     Tình hình thủy văn tiếp tục thuận lợi nên các nhà máy thủy điện được huy động cao, các nhà máy nhiệt điện được huy động thấp, một số tổ máy phải ngừng vận hành. 

     Trong công tác thị trường điện, Tổng Công ty tiếp tục tham gia và tuân thủ đúng các quy định hiện hành, có hiệu quả, lập phương án chào giá phù hợp với tình hình thị trường điện và điều kiện vận hành các tổ máy, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Công tác môi trường

     Công tác bảo vệ môi trường, quản lý tro, xỉ tại các nhà máy điện vẫn được đảm bảo và kiểm soát tốt. Từ đầu năm đến nay, toàn bộ lượng tro xỉ phát sinh hàng ngày của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 và phần lớn lượng tro xỉ phát sinh hàng ngày tại các Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Ninh Bình đã được tiêu thụ, đồng thời Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã tiêu thụ được một phần tro xỉ đang lưu trữ trên bãi. Các nhà máy điện than đã đẩy nhanh thi công và hoàn thiện đưa vào sử dụng tuyến ống xuất tro bay/tro, xỉ theo đường cảng biển và cảng xuất tro xỉ nhằm đẩy mạnh sử dụng tro, xỉ nhà máy để san lấp các công trình, làm phụ gia xi măng, vật liệu xây dựng.

     Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải, nước làm mát và môi trường xung quanh đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Toàn bộ các thông số từ hệ thống quan trắc môi trường online tại các Nhà máy Nhiệt điện: Mông Dương 1, Vĩnh Tân 2, Ninh Bình được truyền trực tiếp về Sở TN&MT địa phương và các bảng điện tử đặt ngay trước cổng nhà máy để thông tin số liệu quan trắc môi trường luôn đảm bảo liên tục, xuyên suốt, ổn định. 

     Các nhà máy thủy điện tổ chức kiểm tra thực tế, kiện toàn nhân sự và sẵn sàng phương án PCTT, TKCN; thực hiện theo dõi, điều tiết nước hạ du các hồ chứa Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Srêpốk 3, Thượng Kon Tum đảm bảo an toàn vận hành trong mùa mưa bão.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng 9/2022

     Trong tháng 9/2022, sản lượng điện theo kế hoạch của EVNGENCO3 dự kiến là 2,889 tỷ kWh và đảm bảo khả dụng các tổ máy ở mức cao nhất. Tại các Nhà máy điện Phú Mỹ, lượng khí cấp đảm bảo theo nhu cầu, sẵn sàng đáp ứng tốt huy động của hệ thống; nhà máy Nhiệt điện than sẵn sàng khả dụng, nhiên liệu phát cao theo nhu cầu của hệ thống điện, các nhà máy thủy điện khai thác tối ưu theo lưu lượng nước về và đảm bảo tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa mưa lũ.

     Đặc biệt là phương án đảm bảo khai thác hiệu quả nguồn nước cho sản xuất điện và đảm bảo an toàn hồ đập và điều tiết nước về hạ du an toàn trong mọi tình huống do dự báo các tháng cuối năm 2022 lưu lượng nước về các hồ chứa trên sông Srêpốk tiếp tục lớn hơn trung bình nhiều năm.

     Tổng Công ty cũng tiếp tục thực hiện các dự án/công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch; tiếp tục duy trì ổn định công tác bảo vệ môi trường khu vực sản xuất và bãi xỉ; đảm bảo vận hành an toàn các nhà máy trong mùa mưa bão; tích cực triển khai các hoạt động theo chủ đề năm 2022 và triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, tiếp tục thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số, số hóa công tác quản lý kỹ thuật và công tác vận hành sửa chữa các nhà máy điện để hoàn thành các mục tiêu năm 2022.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Địa chỉ: Số 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3636 7449 Fax: (84-28) 3636 7450

GENCO3